Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
141150 of 158 results
141.
No Todoist accounts found
Nie odnaleziono kont Todoist
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todoist/ui/preferences.ui:65
142.
Add a Todoist account
Dodaj konto Todoist
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todoist/ui/preferences.ui:74
143.
Cannot create Todo.txt file
Nie można utworzyć pliku Todo.txt
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:87 src/plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:124
144.
Select a Todo.txt-formatted file:
Proszę wybrać plik sformatowany jako Todo.txt:
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:161
145.
Select a file
Filechooser
Wybierz plik
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:165
146.
Error opening Todo.txt file
Błąd podczas otwierania pliku Todo.txt
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:191
147.
<b>Warning!</b> Todo.txt support is experimental and unstable. You may experience instability, errors and eventually data loss. It is not recommended to use Todo.txt integration on production systems.
<b>Ostrzeżenie!</b> Obsługa pliku Todo.txt jest eksperymentalna i[nbsp]niestabilna. Mogą występować błędy i[nbsp]można utracić dane. Używanie integracji z[nbsp]plikiem Todo.txt w[nbsp]systemach produkcyjnych jest niezalecane.
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:201
148.
Error while opening the file monitor. Todo.txt will not be monitored
Błąd podczas otwierania monitora plików. Todo.txt nie będzie monitorowane
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:574
149.
Todo.txt
Todo.txt
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:643
150.
On the Todo.txt file
Na pliku Todo.txt
Translated by Piotr Drąg
Located in src/plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:655
141150 of 158 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Adamski, Piotr Drąg.