Translations by Piotr Strębski

Piotr Strębski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
2.
_Clear Board
2016-02-02
_Wyczyść tablicę
3.
_Print
2015-11-23
_Drukuj
7.
_Warnings
2016-02-02
_Ostrzeżenia
11.
Undo your last action
2016-02-02
Cofnij moje ostatnie działanie
12.
Redo your last action
2016-02-02
Ponów moje ostatnie działanie
15.
Go back to the current game
2016-02-02
Powróć do bieżącej gry
16.
_Easy
2015-11-23
Ł_atwy
2015-11-23
Ł_atwy
17.
_Medium
2015-11-23
Ś_redni
2015-11-23
Ś_redni
40.
Width of the window in pixels
2015-11-23
Szerokość okna w pikselach
41.
Height of the window in pixels
2015-11-23
Wysokość okna w pikselach
42.
true if the window is maximized
2015-11-23
Wartość „true” oznacza, że okno jest zmaksymalizowane
45.
_Cancel
2015-11-23
_Anuluj
48.
Difficulty
2015-11-23
Poziom trudności
2015-11-23
Poziom trudności
49.
Unknown Difficulty
2016-02-02
Nieznana trudność
50.
Easy Difficulty
2016-02-02
Mała trudność
51.
Medium Difficulty
2016-02-02
Średnia trudność
52.
Hard Difficulty
2016-02-02
Wysoka trudność
53.
Very Hard Difficulty
2016-02-02
Bardzo wysoka trudność
55.
Show release version
2015-11-23
Wyświetla informacje o wersji
61.
_Back
2015-11-23
_Wstecz
64.
_Quit
2015-11-23
_Zakończ
65.
Play _Again
2015-11-23
_Zagraj jeszcze raz
69.
Clear
2015-11-23
Wyczyść
71.
Paused
2015-11-23
Wstrzymano
72.
Select Difficulty
2016-02-02
Wybierz poziom trudności