Translations by Piotr Drąg

Piotr Drąg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
1.
_New Puzzle
2018-02-25
_Nowa łamigłówka
2.
_Clear Board
2018-02-25
Wyc_zyść planszę
3.
_Print
2018-02-25
Wy_drukuj
4.
Print _Current Puzzle…
2018-02-25
Wydrukuj _bieżącą planszę…
5.
Print _Multiple Puzzles…
2018-02-25
Wydrukuj _wiele plansz…
6.
High_lighter
2018-02-25
Wy_różnianie
7.
_Warnings
2018-02-25
Po_dpowiedzi
9.
_About Sudoku
2021-04-12
_O grze
11.
Undo your last action
2018-02-25
Cofa ostatni ruch
12.
Redo your last action
2018-02-25
Powtarza ostatni ruch
13.
Pause
2021-04-12
Wstrzymuje
14.
Start playing the custom puzzle you have created
2018-02-25
Rozpoczyna grę w utworzoną łamigłówkę
15.
Go back to the current game
2018-02-25
Wraca do bieżącej gry
16.
_Easy
2018-02-25
Ł_atwa
17.
_Medium
2018-02-25
Ś_rednia
18.
_Hard
2018-02-25
_Trudna
19.
_Very Hard
2018-02-25
_Bardzo trudna
20.
_Create your own puzzle
2018-02-25
_Utwórz własną łamigłówkę
23.
Play the popular Japanese logic game. GNOME Sudoku is a must-install for Sudoku lovers, with a simple, unobtrusive interface that makes playing Sudoku fun for players of any skill level.
2018-02-25
Popularne japońskie łamigłówki logiczne. Gra GNOME Sudoku jest przeznaczona dla wszystkich miłośników Sudoku, a jej prosty, łatwy w użyciu interfejs czyni grę przyjemną dla graczy o każdych umiejętnościach.
24.
Each game is assigned a difficulty similar to those given by newspapers and websites, so your game will be as easy or as difficult as you want it to be.
2018-02-25
Każda plansza ma przydzielony poziom trudności podobny do tych z gazet i witryn internetowych, więc można wybrać planszę o pasującym poziomie.
25.
If you like to play on paper, you can print games out. You can choose how many games you want to print per page and what difficulty of games you want to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you.
2018-02-25
Można także drukować plansze, aby grać na papierze. Można wybrać liczbę plansz na stronę i ich poziom. Gra GNOME Sudoku może więc być używana jako odnawialna książka do Sudoku.
26.
A GNOME sudoku game preview
2018-02-25
Podgląd gry GNOME Sudoku
28.
magic;square;
2018-02-25
magia;magiczne;kwadraty;
29.
Difficulty level of sudokus to be printed
2018-02-25
Poziom trudności drukowanych plansz Sudoku
30.
Set the difficulty level of the sudokus you want to print. Possible values are: "easy", "medium", "hard", "very_hard"
2018-02-25
Ustawia poziom trudności drukowanych plansz Sudoku. Możliwe wartości: „easy” (łatwa), „medium” (średnia), „hard” (trudna), „very_hard” (bardzo trudna)
31.
Number of Sudokus to print
2018-02-25
Liczba plansz Sudoku do wydrukowania
32.
Set the number of sudokus you want to print
2018-02-25
Ustawia liczbę plansz Sudoku do wydrukowania
33.
Number of Sudokus to print per page
2021-04-12
Liczba plansz Sudoku na stronę do wydrukowania
34.
Set the number of sudokus you want to print per page
2021-04-12
Ustawia liczbę plansz Sudoku na stronę do wydrukowania
35.
Warn about unfillable squares and duplicate numbers
2018-02-25
Ostrzeganie o niewypełnialnych kwadratach i powtórzonych liczbach
36.
Displays a big red X in a square if it cannot possibly be filled by any number and duplicate numbers are highlighted in red
2018-02-25
Wyświetla wielki, czerwony znak X w kwadracie, którego nie można wypełnić żadną liczbą, oraz wyróżnia powtórzone liczby na czerwono
39.
Highlight row, column and square that contain the selected cell
2018-02-25
Wyróżnianie rzędu, kolumny i kwadratu, który zawiera zaznaczoną komórkę
40.
Width of the window in pixels
2018-02-25
Szerokość okna w pikselach
41.
Height of the window in pixels
2018-02-25
Wysokość okna w pikselach
44.
Print Multiple Puzzles
2018-02-25
Drukowanie wielu plansz
46.
_Number of puzzles
2018-02-25
_Liczba plansz
47.
_Number of puzzles per page
2021-04-12
_Liczba plansz na stronę
48.
Difficulty
2018-02-25
Trudność
50.
Easy Difficulty
2018-02-25
Niska trudność
54.
Custom Puzzle
2018-02-25
Własna łamigłówka
55.
Show release version
2018-02-25
Wyświetla wersję wydania
56.
Show the possible values for each cell
2018-02-25
Wyświetla możliwe wartości dla każdego kwadratu
57.
The puzzle you have entered is not a valid Sudoku.
2018-02-25
Podana łamigłówka jest nieprawidłowa.
58.
Please enter a valid puzzle.
2018-02-25
Proszę podać prawidłową łamigłówkę.
59.
The puzzle you have entered has multiple solutions.
2018-02-25
Podana łamigłówka ma kilka rozwiązań.
60.
Valid Sudoku puzzles have exactly one solution.
2018-02-25
Prawidłowe łamigłówki Sudoku mają dokładnie jedno rozwiązanie.
62.
Play _Anyway
2018-02-25
_Zagraj mimo to
63.
Well done, you completed the puzzle in %d minute!
Well done, you completed the puzzle in %d minutes!
2018-02-25
Łamigłówkę rozwiązano w %d minutę!
Łamigłówkę rozwiązano w %d minuty!
Łamigłówkę rozwiązano w %d minut!
64.
_Quit
2018-02-25
Za_kończ
65.
Play _Again
2018-02-25
_Zagraj ponownie