Translations by Marek Adamski

Marek Adamski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
37.
Additionally warn when correct solution is violated or not earmarked
2023-07-27
Dodatkowe ostrzeganie, kiedy właściwe rozwiązanie jest naruszone albo nie ma notatki
38.
Changes the background color of a square to red if the value does not match puzzle solution, or if no earmark matches the puzzle solution
2023-07-27
Zmienia kolor tła kwadratu na czerwony, jeśli wartość nie zgadza się z rozwiązaniem, albo jeśli żadna notatka nie zgadza się z rozwiązaniem
43.
Initialize the earmarks with the possible values for each cell
2022-09-17
Notatki zaczynają z możliwymi wartościami dla każdej komórki