Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
1120 of 26 results
11.
Whether the RDP backend is enabled or not
Czy mechanizm RDP jest włączony
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:7
12.
If set to 'true' the RDP backend will be initialized.
Włączenie spowoduje inicjowanie mechanizmu RDP.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:8
13.
Screenshare mode of RDP connections
Tryb udostępniania ekranu połączeń RDP
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:14
14.
The screenshare mode specifies, whether the RDP backend mirrors the primary screen, or whether a virtual monitor is created. For the initial resolution of the virtual monitor, the RDP backend uses either the client core data ([MS-RDPBCGR] 2.2.1.3.2) or the client monitor data ([MS-RDPBCGR] 2.2.1.3.6), depending on what is available. When using a remote desktop session with a virtual monitor, clients can resize the resolution of the virtual monitor during a session with the Display Update Virtual Channel Extension ([MS-RDPEDISP]). Allowed screenshare modes include: * mirror-primary - Record the primary monitor of the current user session. * extend - Create a new virtual monitor and use it for the remote desktop session. The resolution of this virtual monitor is derived from the monitor configuration, submitted by the remote desktop client.
Tryb udostępniania ekranu określa, czy mechanizm RDP pokazuje ten sam obraz co główny ekran, czy tworzony jest wirtualny monitor. Jako początkową rozdzielczość wirtualnego monitora mechanizm RDP używa danych rdzenia klienta ([MS-RDPBCGR] 2.2.1.3.2) lub danych monitora klienta ([MS-RDPBCGR] 2.2.1.3.6), w[nbsp]zależności od dostępności. Podczas używania sesji zdalnego pulpitu z[nbsp]wirtualnym monitorem klienci mogą zmieniać jego rozdzielczość w[nbsp]trakcie sesji za pomocą rozszerzenia Display Update Virtual Channel Extension ([MS-RDPEDISP]). Dozwolone tryby udostępniania ekranu: mirror-primary — nagrywa główny monitor bieżącej sesji użytkownika. extend — tworzy nowy wirtualny monitor i[nbsp]używa go dla sesji zdalnego pulpitu. Rozdzielczość tego wirtualnego monitora pochodzi od konfiguracji monitora przesłanej przez klienta zdalnego pulpitu.
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:15
15.
Path to the certificate file
Ścieżka do pliku certyfikatu
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:41
16.
In order to be able to use RDP with TLS Security, both the private key file and the certificate file need to be provided to the RDP server.
Aby używać RDP za pomocą zabezpieczeń TLS, plik klucza prywatnego i[nbsp]plik certyfikatu muszą zostać dostarczone do serwera RDP.
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:42 src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:50
17.
Path to the private key file
Ścieżka do pliku klucza prywatnego
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:49
18.
Only allow remote connections to view the screen content
Zdalne połączenia mogą tylko wyświetlać zawartość ekranu
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:57 src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:74
19.
When view-only is true, remote RDP connections cannot manipulate input devices (e.g. mouse and keyboard).
Po włączeniu zdalne połączenia RDP nie mogą korzystać z[nbsp]urządzeń wejściowych (np. myszy i[nbsp]klawiatury).
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:58
20.
Whether the VNC backend is enabled or not
Czy mechanizm VNC jest włączony
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:67
1120 of 26 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Adamski, Piotr Drąg.