Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with GNOME Mines trunk series template gnome-mines.

110 of 80 results
1.
GNOME Mines
Dò mìn GNOME
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:8
2.
Clear hidden mines from a minefield
Xóa mọi quả mìn bị ẩn ra khỏi bãi mìn
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:9 data/org.gnome.Mines.desktop.in:4
3.
GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. You win the game when you’ve flagged every mine on the board. Be careful not to trigger one, or the game is over!
Dò mìn GNOME là trò chơi trí tuệ mà ở đó bạn phải tìm những quả mìn bị ẩn. Cắm cờ những ô có mìn càng nhanh càng tốt để làm cho toàn bộ khu vực trở thành nơi an toàn. Bạn thắng ván chơi nếu bạn đã cắm cờ tất cả các ô có mìn trên bàn. Hãy cẩn thận đừng làm nổ mìn, bạn sẽ kết thúc!
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:11
4.
You can select the size of the field you want to play on at the start of the game. If you get stuck, you can ask for a hint: there’s a time penalty, but that’s better than hitting a mine!
Bạn có thể chọn cỡ của công trường mà bạn muốn chơi ở lúc bắt đầu cuộc chơi. Nếu bạn ở thế bí, bạn có thể hỏi gợi ý: ở đây có hình phạt thời gian, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là dẫm phải mìn!
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:17
5.
The GNOME Project
Dự án GNOME
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:47
6.
Mines
Dò mìn
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18 src/gnome-mines.vala:175 src/gnome-mines.vala:229 src/gnome-mines.vala:841
7.
minesweeper;
Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
minesweeper;dò mìn;do min;
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.desktop.in:12
8.
Small board
Bàn nhỏ
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.desktop.in:17
9.
Medium board
Bàn vừa
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.desktop.in:21
10.
Big board
Bàn lớn
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in data/org.gnome.Mines.desktop.in:25
110 of 80 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nguyễn Thái Ngọc Duy, Trần Ngọc Quân.