Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 716 results
1.
Calculator
Kalkulator
Translated by Piotr Drąg
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Calculator.desktop.in:3 src/gnome-calculator.vala:82 src/gnome-calculator.vala:302 src/ui/math-window.ui:107
2.
Perform arithmetic, scientific or financial calculations
Wykonanie obliczeń arytmetycznych, naukowych lub finansowych
Translated by Piotr Drąg
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:8 data/org.gnome.Calculator.desktop.in:4
3.
Calculator is an application that solves mathematical equations. Though it at first appears to be a simple calculator with only basic arithmetic operations, you can switch into Advanced, Financial, or Programming mode to find a surprising set of capabilities.
Kalkulator jest programem rozwiązującym równania matematyczne. Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się to być prosty kalkulator z[nbsp]podstawowymi działaniami arytmetycznymi, można w[nbsp]każdej chwili włączyć tryb zaawansowany, finansowy lub programistyczny, które mogą zaskoczyć swoimi możliwościami.
Translated by Piotr Drąg
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:10
4.
The Advanced calculator supports many operations, including: logarithms, factorials, trigonometric and hyperbolic functions, modulus division, complex numbers, random number generation, prime factorization and unit conversions.
Zaawansowany kalkulator obsługuje wiele działań, takich jak: logarytmy, silnie, funkcje trygonometryczne i[nbsp]hiperboliczne, dzielenie z[nbsp]resztą, liczby zespolone, generator liczb losowych, rozkład na czynniki oraz przeliczanie jednostek.
Translated by Piotr Drąg
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:16
5.
Financial mode supports several computations, including periodic interest rate, present and future value, double declining and straight line depreciation, and many others.
Tryb finansowy obsługuje wiele obliczeń, takich jak okresowa stopa procentowa, wartość bieżąca i[nbsp]przyszła, przyspieszona i[nbsp]liniowa amortyzacja oraz wiele innych.
Translated by Piotr Drąg
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:22
6.
Programming mode supports conversion between common bases (binary, octal, decimal, and hexadecimal), boolean algebra, one’s and two’s complementation, character to character code conversion, and more.
Tryb programistyczny obsługuje przeliczanie pomiędzy powszechnymi systemami liczbowymi (dwójkowym, ósemkowym, dziesiętnym i[nbsp]szesnastkowym), algebrę Boole’a, uzupełnienie jedynkowe i[nbsp]dwójkowe, przeliczanie kodu znaku oraz wiele więcej.
Translated by Piotr Drąg
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:27
7.
Basic Mode
Tryb podstawowy
Translated by Paweł Żołnowski
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:35
8.
Advanced Mode
Tryb zaawansowany
Translated by Paweł Żołnowski
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:39
9.
Financial Mode
Tryb finansowy
Translated by Paweł Żołnowski
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:43
10.
Programming Mode
Tryb programistyczny
Translated by Paweł Żołnowski
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:47
110 of 716 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Paweł Żołnowski, Piotr Drąg.