Translations by Piotr Drąg

Piotr Drąg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 314 results
1.
Domain Component
2012-07-02
Składnik domeny
2.
User ID
2012-07-02
Identyfikator użytkownika
3.
Email Address
2012-07-02
Adres e-mail
4.
Date of Birth
2012-07-02
Data urodzenia
5.
Place of Birth
2012-07-02
Miejsce urodzenia
6.
Gender
2012-07-02
Płeć
7.
Country of Citizenship
2012-07-02
Obywatelstwo
8.
Country of Residence
2012-07-02
Kraj zamieszkania
9.
Common Name
2012-07-02
Nazwa powszechna
10.
Surname
2012-07-02
Nazwisko
11.
Serial Number
2012-07-02
Numer seryjny
12.
Country
2012-07-02
Kraj
13.
Locality
2012-07-02
Region
14.
State
2012-07-02
Stan
15.
Street
2012-07-02
Ulica
16.
Organization
2012-07-02
Organizacja
17.
Organizational Unit
2012-07-02
Jednostka organizacyjna
18.
Title
2012-07-02
Tytuł
19.
Telephone Number
2012-07-02
Numer telefonu
20.
Given Name
2012-07-02
Imię
21.
Initials
2012-07-02
Inicjały
22.
Generation Qualifier
2012-07-02
Przydomek pokolenia
23.
DN Qualifier
2012-07-02
Kwalifikator DN
24.
Pseudonym
2012-07-02
Pseudonim
25.
OGRN
2020-03-19
OGRN
26.
SNILS
2020-03-19
SNILS
27.
OGRNIP
2020-03-19
OGRNIP
28.
INN
2020-03-19
INN
29.
RSA
2012-07-02
RSA
30.
MD2 with RSA
2018-03-20
MD2 z RSA
2012-07-02
MD2 z RSA
31.
MD5 with RSA
2018-03-20
MD5 z RSA
2012-07-02
MD5 z RSA
32.
SHA1 with RSA
2018-03-20
SHA1 z RSA
2012-07-02
SHA1 z RSA
33.
DSA
2012-07-02
DSA
34.
SHA1 with DSA
2018-03-20
SHA1 z DSA
2012-07-02
SHA1 z DSA
35.
Elliptic Curve
2014-11-25
Krzywa eliptyczna
36.
SHA1 with ECDSA
2018-03-20
SHA1 z ECDSA
2014-11-25
SHA1 z ECDSA
37.
SHA224 with ECDSA
2018-03-20
SHA224 z ECDSA
2014-11-25
SHA224 z ECDSA
38.
SHA256 with ECDSA
2018-03-20
SHA256 z ECDSA
2014-11-25
SHA256 z ECDSA
39.
SHA384 with ECDSA
2018-03-20
SHA384 z ECDSA
2014-11-25
SHA384 z ECDSA
40.
SHA512 with ECDSA
2018-03-20
SHA512 z ECDSA
2014-11-25
SHA512 z ECDSA
41.
GOST R 34.11-94 with GOST R 34.10-2001
2020-03-19
GOST R 34.11-94 z GOST R 34.10-2001