Translations by Balázs Úr

Balázs Úr has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 202 results
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2023-09-27
A(z) „%s” csomag következetlen állapotban van és újra kell telepíteni, de nem található hozzá archívum. Szeretné most eltávolítani ezt a csomagot a folytatáshoz?
A(z) „%s” csomagok következetlen állapotban vannak és újra kell őket telepíteni, de nem található hozzájuk archívum. Szeretné most eltávolítani ezeket a csomagokat a folytatáshoz?
10.
The server may be overloaded
2023-09-27
A kiszolgáló túlterhelt lehet
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2023-09-27
A rendszere törött csomagokat tartalmaz, amelyeket ezzel a szoftverrel nem lehetett javítani. Először javítsa őket a synaptic vagy az apt-get használatával a folytatás előtt.
2023-09-19
A rendszere törött csomagokat tartalmaz, amelyek ezzel az alkalmazással nem javíthatóak. Először javítsa ki őket a synaptic vagy az apt-get segítségével.
13.
Broken packages after upgrade: %s
2023-09-27
Törött csomagok a frissítés után: %s
15.
This was likely caused by: * Unofficial software packages not provided by Ubuntu Please use the tool 'ppa-purge' from the ppa-purge package to remove software from a Launchpad PPA and try the upgrade again.
2023-09-27
Ezt valószínűleg a következő okozta: * Nem hivatalos szoftvercsomagok, amelyeket nem az Ubuntu biztosít Használja a „ppa-purge” eszközt a ppa-purge csomagból, hogy eltávolítsa a szoftvert a Launchpad PPA-ból, majd próbálja meg a frissítést újra.
16.
This was caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu This is most likely a transient problem, please try again later.
2023-09-27
Ezt a következő okozta: * Az Ubuntu előzetes kiadására történő frissítés Ez valószínűleg átmeneti probléma, próbálja meg később újra.
17.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2023-09-27
Ez valószínűleg átmeneti probléma, próbálja meg később újra.
18.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
2023-09-27
Ha ezek egyike sem érvényes, akkor jelentse ezt a hibát a terminálban kiadott „ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core” paranccsal.
19.
If you want to investigate this yourself the log files in '/var/log/dist-upgrade' will contain details about the upgrade. Specifically, look at 'main.log' and 'apt.log'.
2023-09-27
Ha saját maga szeretné kideríteni a hiba okát, akkor a „/var/log/dist-upgrade” naplófájljai tartalmazzák a frissítés részleteit. Különösen a „main.log” és az „apt.log” fájlokat érdemes átnéznie.
20.
Could not calculate the upgrade
2023-09-27
Nem sikerült kiszámítani a frissítést
21.
Error authenticating some packages
2023-09-27
Hiba történt néhány csomag hitelesítésekor
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2023-09-27
Néhány csomagot nem sikerült hitelesíteni. Ez átmeneti hálózati probléma lehet, ezért érdemes lenne később újra megpróbálni. A nem hitelesített csomagok listáját alább találja.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2023-09-27
A nélkülözhetetlen „%s” csomag eltávolításra van megjelölve.
26.
Can't install '%s'
2023-09-27
A(z) „%s” nem telepíthető
27.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
2023-09-27
Lehetetlen volt egy szükséges csomagot telepíteni. Jelentse ezt a hibát a terminálban kiadott „ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core” parancs használatával.
28.
Can't guess meta-package
2023-09-27
Nem lehet kitalálni a meta-csomagot
29.
Your system does not contain a %s or %s package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2023-09-27
A rendszer nem tartalmazza a(z) %s vagy %s csomagok egyikét sem, és nem tudta érzékelni, hogy melyik Ubuntu verziót futtatja. Telepítse először a fenti csomagok egyikét a synaptic vagy az apt-get használatával a folytatás előtt.
31.
Unable to get exclusive lock
2023-09-27
A kizárólagos zárolás nem lehetséges
32.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2023-09-27
Ez általában azt jelenti, hogy már fut egy másik csomagkezelő alkalmazás (például apt-get vagy aptitude). Először zárja be azt az alkalmazást.
33.
Upgrading over remote connection not supported
2023-09-27
A távoli kapcsolaton keresztüli frissítés nem támogatott
34.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2023-09-27
A frissítést távoli SSH-kapcsolaton keresztül futtatja egy olyan előtétprogrammal, amely ezt nem támogatja. Próbáljon meg szöveges módban frissíteni a „do-release-upgrade” parancs használatával. A frissítés most megszakad. Próbálja meg SSH nélkül.
36.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2023-09-27
Úgy tűnik, hogy ez a munkamenet SSH alatt fut. Jelenleg nem ajánlott a frissítést SSH-n keresztül végrehajtani, mert hiba esetén nehezebb a helyreállítás. Ha folytatja, egy újabb SSH-démon indul az alábbi porton: %s. Szeretné folytatni?
37.
Starting additional sshd
2023-09-27
További SSH-démon indítása
38.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2023-09-27
A hiba esetén történő helyreállítás megkönnyítéséhez egy további SSH-démon indul a következő porton: %s. Ha bármi baj történne a futó SSH-val, akkor még mindig csatlakozhat a további SSH-hoz.
39.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2023-09-27
Ha tűzfalat használ, akkor lehet, hogy átmenetileg ki kell nyitnia ezt a portot. Mivel ez egy lehetséges veszélyforrás, ezért nem történik meg automatikusan. A port például a következő módon nyitható ki: „%s”
41.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2023-09-27
Ez az eszköz nem támogatja a „%s” rendszerről „%s” rendszerre történő frissítést.
42.
Your python3 install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python3' symlink.
2023-09-27
A python3 telepítése sérült. Javítsa az „/usr/bin/python3” szimbolikus linket.
43.
Can not write to '%s'
2023-09-27
Nem lehet írni ide: „%s”
44.
Its not possible to write to the system directory '%s' on your system. The upgrade can not continue. Please make sure that the system directory is writable.
2023-09-27
Nem lehet írni a rendszerén lévő „%s” rendszerkönyvtárba. A frissítés nem folytatódhat. Biztosítsa a rendszerkönyvtár írhatóságát.
47.
Not for humans during development stage of release %s
2023-09-27
A(z) %s kiadás fejlesztési szakaszában embereknek nem ajánlott
50.
While scanning your repository information no entry about %s could be found. An upgrade might not succeed. Do you want to continue anyway?
2023-09-27
A tárolóinformációk vizsgálatakor nem volt bejegyzés található erről: %s. Nem biztos, hogy a frissítés sikerül. Mindenképpen folytatni szeretné?
52.
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run an internal mirror or if the mirror information is out of date. Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries. If you select 'No' the upgrade will cancel.
2023-09-27
A tárolóinformációk vizsgálatakor nem volt tükörbejegyzés található a frissítéshez. Ez akkor fordulhat elő, ha belső tükröt használ, vagy ha a tükörinformációk elavultak. Mindenképpen újra szeretné írni a „sources.list” fájlt? Ha itt az „Igen” lehetőséget választja, akkor minden „%s” bejegyzés frissítve lesz erre: „%s”. Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a frissítés megszakad.
53.
Generate default sources?
2023-09-27
Előállítja az alapértelmezett forrásokat?
54.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2023-09-27
A „sources.list” vizsgálata után nem volt érvényes bejegyzés található ehhez: „%s”. Hozzá kell adni az alapértelmezett bejegyzéseket ehhez: „%s”? Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor frissítés megszakad.
56.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file so a bug reporting process is being started.
2023-09-27
A tárolóinformációk frissítése érvénytelen fájlt eredményezett, ezért elindult egy hibajelentési folyamat.
57.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. To report a bug install apport and then execute 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
2023-09-27
A tárolóinformációk frissítése érvénytelen fájlt eredményezett. A hiba jelentéséhez telepítse az apport csomagot, majd adja ki az „apport-bug ubuntu-release-upgrader” parancsot.
58.
Third party sources disabled
2023-09-27
A harmadik féltől származó források letiltva
59.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2023-09-27
A sources.list fájlban lévő néhány harmadik féltől származó bejegyzés le lett tiltva. A frissítés után újraengedélyezheti őket a „software-properties” eszközzel vagy a csomagkezelővel.
60.
Package in inconsistent state
Packages in inconsistent state
2023-09-27
Következetlen állapotban lévő csomag
Következetlen állapotban lévő csomagok
61.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Please reinstall the package manually or remove it from the system.
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archive can be found for them. Please reinstall the packages manually or remove them from the system.
2023-09-27
A(z) „%s” csomag következetlen állapotban van és újra kell telepíteni, de nem található hozzá archívum. Telepítse újra a csomagot kézzel, vagy távolítsa el a rendszerből.
A(z) „%s” csomagok következetlen állapotban vannak és újra kell őket telepíteni, de nem található hozzájuk archívum. Telepítse újra a csomagokat kézzel, vagy távolítsa el őket a rendszerből.
62.
Error during update
2023-09-27
Hiba a frissítés közben
63.
A problem occurred during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2023-09-27
A frissítés során probléma merült fel. Ez általában valamilyen hálózati probléma, ezért ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, és próbálja meg újra.
65.
Your EFI System Partition (ESP) is not mounted at /boot/efi. Please ensure that it is properly configured and try again.
2023-09-27
Az EFI rendszerpartíció (ESP) nem a /boot/efi alá van csatolva. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e beállítva, és próbálja meg újra.
66.
The EFI System Partition (ESP) mounted at /boot/efi is not writable. Please mount this partition read-write and try again.
2023-09-27
A /boot/efi alá csatolt EFI rendszerpartíció (ESP) nem írható. Csatolja a partíciót írható-olvasható módon, és próbálja meg újra.
67.
Not enough free disk space
2023-09-27
Nincs elég szabad lemezterület
70.
You can remove old kernels using 'sudo apt autoremove' and you could also set COMPRESS=xz in /etc/initramfs-tools/initramfs.conf to reduce the size of your initramfs.
2023-09-27
Eltávolíthatja a régi rendszermagokat a „sudo apt autoremove” használatával, és megadhatja a COMPRESS=xz beállítást az /etc/initramfs-tools/initramfs.conf fájlban az initramfs méretének csökkentéséhez.
71.
Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2023-09-27
Ürítse a kukát, és távolítsa el korábbi telepítések ideiglenes csomagjait a „sudo apt-get clean” használatával.
73.
Calculating the changes
2023-09-27
A változtatások kiszámítása
74.
Do you want to start the upgrade?
2023-09-27
El szeretné kezdeni a frissítést?