Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 281 results
1.
Connecting...
Type: text
Description
Duke u lidhur...
Translated and reviewed by Indrit Bashkimi
Located in ../ubiquity.templates:4001
2.
Connection failed.
Type: text
Description
Lidhja dështoi.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../ubiquity.templates:5001
3.
Connected.
Type: text
Description
U lidh.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../ubiquity.templates:6001
4.
Restart to Continue
Type: text
Description
Rindize që të Vazhdosh
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../ubiquity.templates:7001
5.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
Instalo
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
_Instalo
Suggested by Evan
Located in ../ubiquity.templates:8001 ../ubiquity.templates:186001
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Instalo (mënyra OEM, vetëm për prodhues)
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Instalo (modi OEM, vetëm për prodhues)
Suggested by Evan
Located in ../ubiquity.templates:9001
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Ju jeni duke instaluar në mënyrën e sistemit të prodhuesit. Ju lutem shkruani një emër të veçantë për këtë batch të sistemit. Ky emër do të ruhet në sistem të instaluar dhe mund të përdoret për ndihmë rreth raportimit të gabimeve.
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Ju jeni duke instaluar në modin e sistemit të prodhuesit. Ju lutem shkruani një emër të veçantë për këtë batch të sistemit. Ky emër do të ruhet në sistem të instaluar dhe mund të përdoret për ndihmë rreth raportimit të gabimeve.
Suggested by Vilson Gjeci
Located in ../ubiquity.templates:10001
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
MEDIUM is a variable substituted into this string, and may be 'CD'
Ju mund të provoni ${RELEASE} pa i bërë asnjë ndryshim kompjuterit tuaj, drejtpërdrejt nga ky ${MEDIUM}.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../ubiquity.templates:11001
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Ose nëse jeni gati, ju mund ta instaloni ${RELEASE} paralel (ose në vend të) sistemit tuaj të tanishëm. Kjo nuk do të marrë shumë kohë.
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../ubiquity.templates:11001
10.
Try ${RELEASE}
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Provo ${RELEASE}
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../ubiquity.templates:12001
110 of 281 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arbri Cungu, Colin Watson, Enea Muskaj, Evan, Florind Murtezi, Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci, halil bekaj.