Browsing Silesian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Silesian guidelines.
110 of 34 results
1.
Access for everyone
type: Content of: <div><h1>
Dostymp dlo wszyjskich
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
We sercu filozofije Ubuntu je wiara w to, iże informatyka je dlo kożdego. Ze zaawansowanym noczyniym dostympu i ôpcyjami do zmiany godki, szymla farbōw i srogości tekstu, ze Ubuntu informatyka je prosto – fto byście niy byli i kaj byście niy byli.
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Ôpcyje dopasowanio
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Wyglōnd
Translated by Grzegorz Kulik
Reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Technologije pōmocy
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Sparcie jynzyka
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Wyciōng z necu jak nojwiyncyj
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
We Ubuntu dodany je Firefox, przeglōndarka, co jōm używajōm milijōny ludzi na świecie. A aplikacyje necowe, co je czynsto używosz (jak bez przikłod Facebook abo Gmail) idzie przipnōńć na pulpit dlo gibszego dostympu, tak jak aplikacyje na twojim kōmputrze.
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Dodane ôprogramowanie
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Przeglōndarka internetowo Firefox
Translated and reviewed by Grzegorz Kulik
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 34 results

This translation is managed by Silesian Ubuntu Translation, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Grzegorz Kulik.