Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with OneConf trunk series template oneconf.

110 of 41 results
1.
Usage: %prog [options]
Përdorimi: %prog [options]
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-service:70
2.
Enable debug mode.
Aktivizo mënyrën e gjurmimit të gabimeve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-service:73
3.
Use the mock infrastructure.
Përdor infrastrukturën mock.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-service:75
4.
An OneConf service is already running, shut it down with oneconf-query --stop
Një shërbim i OneConf është nisur tashmë, fike me oneconf-query --stop
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-service:102
5.
Installed package:
Paketa e instaluar:
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-query:44
6.
Additional packages: (package to install)
Paketa shtesë: (paketë për tu instaluar)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-query:51
7.
Missing packages: (package to remove)
Paketa që mungojnë: (paketë që do të hiqet)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-query:54
8.
Listing this host stored in OneConf:
Listim i këtij mbartësi të ruajtur në OneConf:
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-query:60
9.
Hosts stored for OneConf:
Mbartësit e ruajtur për OneConf:
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-query:62
10.
You can't define --all-packages, --manual-packages or --hosts together.
Ju nuk mund ti përkufizoni --all-packages, --manual-packages ose --hosts sëbashku.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in .././oneconf-query:74
110 of 41 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.