Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 52 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
Menuja kryesore e instaluesit të Ubuntu
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Menuja kryesore e instaluesit Ubuntu
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../main-menu.templates:1001
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
Zgjidh hapin tjetër në proçesin e instalimit:
Translated by Elian Myftiu
Reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Zgjidh hapin tjetër të proçesit të instalimit:
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../main-menu.templates:2001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Një hap instalimi dështoi. Mund ta provosh sërish nga menuja, ose ta anashkalosh dhe të zgjedhësh diçka tjetër. Hapi që dështoi është: ${ITEM}
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Një hap instalimi dështoi. Mund ta provosh sërish nga menuja, ose ta anashkalosh dhe të zgjedhësh diçka tjetër. Hapi që dështoi është ${ITEM}
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../main-menu.templates:3001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
kritik
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
kritike
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
i lartë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
e lartë
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
mesatar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
mesatare
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
i ulët
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
e ulët
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Paketat që përdorin debconf për konfigurim u atribuojnë përparësi pyetjeve që parashtrojnë. Do t'ju parashtrohen vetëm pyetjet me një përparësi të caktuar apo më të lartë; ato me përparësi më të ulët do të kapërcehen.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Paketat që përdorin debconf për konfigurim i japin përparësi pyetjeve që mund të të bëhen. Vetëm pyetjet me një përparësi të caktuar apo më të madhe do të të jepen; ato më pak të rëndësishme do kapërcehen.
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Mund të zgjidhni përparësinë më të ulët të pyetjeve që dëshironi t'ju bëhen:
- 'kritike' është për elementë që ndoshta mund të prishin sistemin
pa ndërhyrjen e përdoruesit.
- 'e lartë' është për elementë që nuk kanë përgjigje standarde të arsyeshme.
- 'mesatare' është për elementë të zakonshëm që kanë përgjigje standarde të arsyeshme.
- 'e ulët' është për elementë të thjeshtë që kanë përgjigje standarde të cilat
funksionojnë në shumicën e rasteve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Mund të zgjedhësh përparësinë më të ulët të pyetjes që dëshiron të shohësh:
- 'kritike' është për paketat që ndoshta do prishin sistemin
pa ndërhyrjen e përdoruesit.
- 'e lartë' është për paketat që nuk kanë prezgjedhje të arsyeshme.
- 'mesatare' është për paketa të zakonshme që kanë prezgjedhje të arsyeshme.
- 'e ulët' është për paketa të parëndësishme që kanë prezgjedhje që do të
funksionojnë në shumicën e rasteve.
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Për shembull, kjo pyetje është e përparësisë mesatare, dhe nëse përparësia juaj do të ishte 'e lartë' apo 'kritike', nuk do ta shihnit këtë pyetje.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
In upstream:
Për shembull, kjo pyetje është e përparësisë mesatare, dhe nëse përparësia jote do ishte 'e lartë' apo 'kritike', nuk do mund ta shihje këtë pyetje.
Suggested by Elian Myftiu
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
110 of 52 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Agron Selimaj, Dr. PsY., Elian Myftiu, Elian Myftiu, Florind Murtezi, Getoar, M. Mirena, NT, ValdrinMaliqi, Vilson Gjeci, oerd, tomor, zotrules.