Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 56 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
Glavni meni namestilnika Ubuntu
Translated by Denis_Ubuntu
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Glavni meni Ubuntu namestitvenega programa
Suggested by Matej Kovacic
Located in ../main-menu.templates:1001
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
Izberite naslednji korak v opravilu namestitve:
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Izberite naslednji korak v postopku namestitve:
Suggested by Jure Cuhalev
Located in ../main-menu.templates:2001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Namestitveni korak ni uspel. Neuspeli korak lahko poskusite znova zagnati iz menija, ali pa korak preskočite in poskusite kaj drugega. Neuspeli korak je: ${ITEM}
Translated and reviewed by Matej Urbančič
In upstream:
Namestitveni korak ni uspel. Neuspeli korak lahko poskusite ponovno iz menija ali pa ga preskočite in poskusite kaj drugega. Neuspeli korak je: ${ITEM}
Suggested by Matej Kovacic
Located in ../main-menu.templates:3001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Prezri vprašanja s prednostjo, nižjo od:
Translated by Damir Jerovšek
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Spreglej vprašanja s prioriteto nižjo od:
Suggested by Matej Kovacic
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Paketi, ki za nastavitev uporabljajo debconf, določijo prednost vprašanjem, ki vam jih bodo morda zastavili. Prikazana bodo le vprašanja z določeno ali višjo prednostjo; vsa ostala, manj pomembna vprašanja, bodo preskočena.
Translated and reviewed by Denis_Ubuntu
In upstream:
Paketi, ki uporabljajo debconf za konfiguracijo določijo prednost vprašanjem, ki vam jih bodo morda zastavili. Samo vprašanja z določeno prednostjo ali višjo vam bodo prikazana; vsa ostala, manj pomembna vprašanja, bodo preskočena.
Suggested by Jure Cuhalev
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Izberete lahko najnižjo prednost vprašanj, ki jih želite videti:
- 'kritična' je za stvari, ki bodo verjetno pokvarile sistem
brez uporabnikovega posredovanja.
- 'visoka' je za stvari, ki nimajo razumnih privzetih vrednosti.
- 'srednja' je za običajne stvari, ki imajo razumne privzete vrednosti.
- 'nizka' je za nepomembne stvari, ki imajo privzete vrednosti, ki bodo
delovale v večini primerov.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Izberete lahko najnižjo prednost vprašanj, ki jih želite videt:
- 'kritična' je za stvari, ki lahko pokvarijo sistem
brez uporabnikove intervencije.
- 'visoka' so za stvari, ki nimajo razumnih privzetih vrednosti.
- 'srednja' je za normalne stvari, ki imajo razumne privzete vrednosti.
- 'nizka' je za trivialne stvari, ki imajo privzete vrednosti, ki bodo
delovale v večini primerov.
Suggested by Matej Kovacic
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Na primer, to vprašanje je srednje prednosti. Če bi bila vaša prednost 'visoka' ali 'kritična', tega vprašanja ne bi videli.
Translated and reviewed by Denis_Ubuntu
In upstream:
Na primer, to vprašanje je srednje prioritete. Če bi vaša prioriteta že bila 'visoka' ali 'kritična', tega vprašanje ne bi videli.
Suggested by Jure Cuhalev
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
Spremeni prednost debconfa
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Spremeni prioriteto debconfa
Suggested by Jure Cuhalev
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
Type: text
Description
Help line displayed at the bottom of the cdebconf newt interface.
Translators: must fit within 80 characters.
:sl1:
<Tab> premika med izbirami; <Presledek> izbere; <Vnosna tipka> omogoči gumbe
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
<Tabulator> premika med izbirami; <Preslednica> izbere; <Vnašalka> omogoči gumbe
Suggested by Vanja Cvelbar
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:6001
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
Type: text
Description
Help line displayed at the bottom of the cdebconf newt interface.
Translators: must fit within 80 characters.
:sl1:
<F1> za pomoč; <Tab> premika med izbirami; <Presledek> izbere; <Vnosna tipka> omogoči gumbe
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
<F1> za pomoč; <Tabulator> premika med izbirami; <Preslednica> izbere; <Vnašalka> omogoči gumbe
Suggested by Vanja Cvelbar
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:7001
110 of 56 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alan Pepelko, Ales Petric, Andrej Znidarsic, Ashkante, Bernard Banko, Borut Tomažin, Damir Jerovšek, Dejan Štrancar, Denis_Ubuntu, Gorazd Gorup, Jure Cuhalev, Jure Repinc, Klemen Košir, Klemen Meglic, Kristijan, Luka Napotnik, Martin Božič, Matej Kovacic, Matej Spiller-Muys, Matej Urbančič, Matic Zgur, Matjaž Mirt, Olaf Olason, Primoz Princic, Robert Hrovat, Simon Vidmar, Vanja Cvelbar, musli, Štefan Baebler.