Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Apport main series template apport.

110 of 175 results
1.
This occurred during a previous suspend, and prevented the system from resuming properly.
Kjo ndodhi gjatë një pezullimi të mëparshëm dhe e pengoi sistemin që të rinisë siç duhet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apportcheckresume.py:67 ../debian/tmp/usr/share/apport/apportcheckresume.py:67
2.
This occurred during a previous hibernation, and prevented the system from resuming properly.
Kjo ndodhi gjatë një hibernimi të mëparshëm dhe e pengoi sistemin që të nisë siç duhet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apportcheckresume.py:72 ../debian/tmp/usr/share/apport/apportcheckresume.py:72
3.
The resume processing hung very near the end and will have appeared to have completed normally.
Proçesi i rinisjes u bllokua shumë afër fundit dhe siç duket është kompletuar normalisht.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apportcheckresume.py:80 ../debian/tmp/usr/share/apport/apportcheckresume.py:80
4.
An Ubuntu package has a file conflict with a package that is not a genuine Ubuntu package.
Një paketë e Ubuntu ka një konflikt skedari me një paketë që nuk vjen nga paketat e verifikuara të Ubuntu.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/general-hooks/ubuntu.py:219 ../debian/tmp/usr/share/apport/general-hooks/ubuntu.py:219
5.
You have already encountered this package installation failure.
Ju e keni hasur tashmë këtë dështim të instalimit të paketës.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/general-hooks/ubuntu.py:234 ../debian/tmp/usr/share/apport/general-hooks/ubuntu.py:234
6.
Your system was initially configured with grub version 2, but you have removed it from your system in favor of grub 1 without configuring it. To ensure your bootloader configuration is updated whenever a new kernel is available, open a terminal and run:

sudo apt-get install grub-pc
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Sistemi juaj u konfigurua fillimisht me grub versioni 2, por ju e keni hequr atë nga sistemi juaj në favor të grub 1 pa e konfiguruar atë. Për të siguruar që konfigurimi i bootloader tuaj është përditësuar sa herë që një kernel i ri është i disponueshëm, hapni një terminal dhe nisni:

sudo apt-get install grub-pc
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/general-hooks/ubuntu.py:219 ../debian/tmp/usr/share/apport/general-hooks/ubuntu.py:219
7.
Report a problem...
Raporto një problem...
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../gtk/apport-gtk.desktop.in.h:1 ../kde/apport-kde-mime.desktop.in.h:1 ../kde/apport-kde.desktop.in.h:1
8.
Report a malfunction to the developers
Raportoni një mosfunksionim tek krijuesit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../gtk/apport-gtk.desktop.in.h:2 ../kde/apport-kde-mime.desktop.in.h:2 ../kde/apport-kde.desktop.in.h:2
9.
This package does not seem to be installed correctly
Kjo paketë duket se nuk është instaluar në mënyrë korrekte
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../apport/ui.py:263 ../debian/tmp/usr/lib/python3.11/dist-packages/apport/ui.py:263
10.
This is not an official %s package. Please remove any third party package and try again.
Kjo nuk është një paketë zyrtare %s. Ju lutemi të hqini çdo paketë të palëve të treta dhe ta provoni përsëri.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../apport/ui.py:172 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:172
110 of 175 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ervin, Gim , Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci, tomson.