Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Mantic template ubuntu-release-upgrader.

110 of 323 results
1.
Server for %s
TRANSLATORS: %s is a country
Serveri për %s
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/distro.py:206 ../DistUpgrade/distro.py:461
2.
Main server
More than one server is used. Since we don't handle this case
in the user interface we set "custom servers" to true and
append a list of all used servers
Serveri Kryesor
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/distro.py:225 ../DistUpgrade/distro.py:237 ../DistUpgrade/distro.py:258
3.
Custom servers
Servera të personalizuar
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/distro.py:267
4.
Could not calculate sources.list entry
Nuk mundëm të llogarisim hyrjen sources.list
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeAptCdrom.py:151
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
I pamundur lokalizimi i skedarëve të paketave, ndoshta ky nuk është një disk i Ubuntu ose është në arkitekturë e gabuar?
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeAptCdrom.py:260
6.
Failed to add the CD
Futja e CD dështoi
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeAptCdrom.py:310
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD.

The error message was:
'%s'
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Pati një gabim në shtimin e CD, përditësimi do të abortohet. Ju lutemi raportojeni këtë si një defekt nëse ky është një CD i vlefshëm i Ubuntu.

Mesazhi i gabimit ishte:
'%s'
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeAptCdrom.py:311
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
Fshije paketën në gjendje të keqe
Translated by Vilson Gjeci
Fshiji paketat në gjendje të keqe
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:182
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
Paketa '%s' është në një gjendje të paqëndrueshme dhe ka nevojë të riinstalohet, por nuk është gjetur asnjë arkiv për të. Dëshironi ta hiqni këtë paketë tani për të vazhduar?
Translated by Vilson Gjeci
Paketat '%s' janë në një gjendje të paqëndrueshme dhe kanë nevojë të riinstalohen, por nuk është gjetur asnjë arkiv për to. Dëshironi t'i hiqni këto paketa tani për të vazhduar?
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:185
10.
The server may be overloaded
FIXME: not ideal error message, but we just reuse a
existing one here to avoid a new string
Serveri mund të jetë i mbingarkuar
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:301
110 of 323 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci.