Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Mantic template ubuntu-release-upgrader.

110 of 126 results
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Mae eich system yn cynnwys pecynnau wedi'u torri nad oes modd eu gosod gyda'r feddalwedd hon. Cywirwch nhw yn gyntaf gan ddefnyddio synaptig neu apt-get cyn bwrw ymlaen.
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:415
19.
Could not calculate the upgrade
(no translation yet)
In Ubuntu:
Methu cyfrifo'r ddiweddariad
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:694
21.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Nid oedd yn bosibl dilysu rhai pecynnau. Gall hyn fod yn broblem rhwydwaith dros dro. Efallai yr hoffech chi roi cynnig arall arni yn nes ymlaen. Gweler isod am restr o becynnau heb eu dilysu.
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:752
25.
Can't install '%s'
(no translation yet)
In Ubuntu:
Wedi methu a gosod '%s'
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:910
27.
Can't guess meta-package
(no translation yet)
In Ubuntu:
Methu dyfalu'r pecyn-meta
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:922
29.
Reading cache
(no translation yet)
In Ubuntu:
Yn darllen y storfa
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:112
32.
Upgrading over remote connection not supported
(no translation yet)
In Ubuntu:
Nid yw diweddaru dros gysylltiad o bell yn cael ei gefnogi
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:277
33.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'.

The upgrade will abort now. Please try without ssh.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Rydych yn rhedeg ddiweddariad dros gysylltiad ssh o bell drwy rhyngwyneb blaen sydd ddim yn cefnogi hyn. Ceisiwch ddiweddaru modd testun gyda 'do-release-upgrade'.

Bydd yr ddiweddariad yn gorffen nawr. Ceisiwch heb ssh.
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:278
35.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover.

If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'.
Do you want to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Mae'n ymddangos bod y sesiwn hon yn rhedeg o dan ssh. Nid ydym yn argymhell gwneud ddiweddariad dros ssh ar hyn o bryd oherwydd rhag ofn ei bod yn anoddach adfer.

Os byddwch yn parhau, bydd daemon ssh ychwanegol yn cael ei gychwyn ym mhorth '%s'.
Ydych chi am barhau?
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:293
37.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Er mwyn gwneud adferiad rhag ofn methiant yn haws, bydd sshd ychwanegol yn cael ei gychwyn ar borth '%s'. Os aiff unrhyw beth o'i le gyda'r ssh sy'n rhedeg gallwch gysylltu â'r un ychwanegol o hyd.
Suggested by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:308
110 of 126 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys.