Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.

These translations are shared with subiquity in Ubuntu Mantic template subiquity.

110 of 518 results
1.
Installer shell session activated.

This shell session is running inside the installer environment. You
will be returned to the installer when this shell is exited, for
example by typing Control-D or 'exit'.

Be aware that this is an ephemeral environment. Changes to this
environment will not survive a reboot. If the install has started, the
installed system will be mounted at /target.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Uruchomiono sesję powłoki instalatora.

Ta sesja powłoki działa w środowisku instalatora. Po jej zakończeniu,
na przykład po wpisaniu Control-D lub 'exit', powrócisz do instalatora.

Pamiętaj, że to środowisko jest ulotne. Zmiany w tym środowisku
nie przetrwają restartu. Jeśli rozpoczęła się instalacja, to instalowany
system będzie zamontowany jako /target.
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/client.py:58
2.
yes
tak
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/client.py:214
3.
no
nie
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/client.py:215
4.
Confirmation is required to continue.
Aby kontynuować wymagane jest potwierdzenie.
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/client.py:217
5.
Add 'autoinstall' to your kernel command line to avoid this
Dodaj 'autoinstall' do wiersza poleceń jądra, aby tego uniknąć
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/client.py:218
6.
Continue with autoinstall?
Czy kontynuować automatyczną instalację?
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/client.py:220
7.
Importing keys failed:
Importowanie kluczy nie powiodło się:
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/controllers/ssh.py:79
8.
ssh-keygen failed to show fingerprint of downloaded keys:
ssh-keygen nie zdołał wyświetlić odcisku pobranych kluczy:
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/client/controllers/ssh.py:85
9.
Cannot edit {selflabel} as it is part of the {cdtype} {cdname}.
Nie można modyfikować {selflabel} ponieważ jest częścią {cdtype} {cdname}.
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/common/filesystem/actions.py:162
10.
Cannot edit pre-existing RAIDs.
Nie można modyfikować istniejących macierzy RAID.
Translated and reviewed by Daniel Koć
Located in ../subiquity/common/filesystem/actions.py:180
110 of 518 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Koć, GTriderXC, Marek Adamski, Piotr Skwarna.