Browsing Croatian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with snapd in Ubuntu Mantic template snappy.

110 of 925 results
1.
[tab]- %s as %s
TRANSLATORS: the first %s is a snap command (e.g. "hello-world.echo"), the second is the alias
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
[tab]- %s kao %s
Translated and reviewed by gogo
Located in cmd/snap/cmd_alias.go:116
2.

Export a snapshot to the given filename.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Izvezi snimku u zadani naziv datoteke.
Translated by gogo
Located in cmd/snap/cmd_snapshot.go:105
3.

Import an exported snapshot set to the system. The snapshot is imported
with a new snapshot ID and can be restored using the restore command.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Uvezi izvezeni skup snimke u sustav. Snimka je uvezena s
novim ID snimke i može se obnoviti korištenjem naredbe obnove.
Translated by gogo
Located in cmd/snap/cmd_snapshot.go:109
4.

Provide a search term for more specific results.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Navedite izraz pretrage za podrobniji rezultat.
Translated and reviewed by gogo
Located in cmd/snap/cmd_find.go:272
5.

The abort command attempts to abort a change that still has pending tasks.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

abort - naredba pokušava prekinuti promjenu koja je još uvijek na čekanju.
Translated and reviewed by gogo
Located in cmd/snap/cmd_abort.go:32
6.

The ack command tries to add an assertion to the system assertion database.

The assertion may also be a newer revision of a pre-existing assertion that it
will replace.

To succeed the assertion must be valid, its signature verified with a known
public key and the assertion consistent with and its prerequisite in the
database.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

ack naredba pokušava dodati potvrdu u bazu podataka potvrde sustava.

Potvrda može biti i novija revizija već postojeće potvrde koja
će biti zamijenjena.

Kako bi uspjela potvrda mora biti valjana, njen potpis provjeren
s poznatim javnim ključem i potvrda mora biti u skladu
s preduvjetom iz baze podataka.
Translated and reviewed by gogo
Located in cmd/snap/cmd_ack.go:40
7.

The advise-snap command searches for and suggests the installation of snaps.

If --command is given, it suggests snaps that provide the given command.
Otherwise it suggests snaps with the given name.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

advise-snap naredba pretražuje i predlaže instalaciju snap paketa.

Ako je --command zadan, predlaže snap paketu korištenje zadane naredbe.
U suprotnome predlaže snap paket sa zadanim nazivom.
Translated and reviewed by gogo
Located in cmd/snap/cmd_advise.go:57
8.

The alias command aliases the given snap application to the given alias.

Once this manual alias is setup the respective application command can be
invoked just using the alias.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

alias naredba postavlja zadanu snap aplikaciju zadanome pseudonimu.

Jednom kada je taj ručni pseudonim postavljen odgovarajuća naredba
aplikacije može biti pozvana pomoću pseudonima.
Translated and reviewed by gogo
Located in cmd/snap/cmd_alias.go:45
9.

The aliases command lists all aliases available in the system and their status.

$ snap aliases <snap>

Lists only the aliases defined by the specified snap.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in cmd/snap/cmd_aliases.go:41
10.

The auto-import command searches available mounted devices looking for
assertions that are signed by trusted authorities, and potentially
performs system changes based on them.

If one or more device paths are provided via --mount, these are temporarily
mounted to be inspected as well. Even in that case the command will still
consider all available mounted devices for inspection.

Assertions to be imported must be made available in the auto-import.assert file
in the root of the filesystem.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

auto-import naredba pretražuje dostupne montirane uređaje i na njima
potvrde koje su potpisali pouzdani izdavatelji, i po mogućnosti
obavlja promjenu sustava temeljenu na njima.

Ako su omogućene jedna ili više putanja uređaja putem --mount, privremeno
su montirane kako bi bile provjerene. Čak i u tome slučaju naredba
će još uvijek razmotriti provjeru svih montiranih uređaja.

Potvrde za uvoz moraju biti dostupne u datoteci auto-import.assert
u korijenu datotečnog sustava.
Translated and reviewed by gogo
Located in cmd/snap/cmd_auto_import.go:231
110 of 925 results

This translation is managed by Ubuntu Croatian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ante Karamatić, gogo.